Hengellinen ohjaus

Ihmisessä on kehollinen, mielellinen ja henkinen/hengellinen olemus. Hengellinen ohjaus toteutuu kokonaisvaltaisena vuoropuheluna, jossa ovat läsnä asiakas, ohjaaja ja Toiseus.

Henkinen tai hengellinen ohjaus voi toteutua tunnustuksettomasti asiakkaan oman henkisen tai hengellisen viitekehyksen todesta ottaen. Henkinen tai hengellinen ohjaus asettuu tarkastelemaan kuljettua elämän matkaa tähän kohtaan ja kuulostelemaan, mihin sekä kuljettu matka, tämä hetki että läsnäoleva Toiseus voisivat viitoittaa jatkamaan matkaa.

Kristillisessä viitekehyksessä Toiseus on Kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Kirkon hengellisen ohjauksen perinteessä puhutaan matkakumppanuudesta. Vaeltaja – asiakas- ja matkakumppani – hengellinen ohjaaja – pysähtyvät vaeltajan kutsumana. Tietoisena Kolmannen läsnäolosta vaeltaja ja matkakumppani asettuvat työskentelemään. Kohtaamisessa voidaan käyttää hengellistä tekstiä, mietiskelykuvaa, symboleja tai yhdessä askeltamista, pyhiinvaellusta. Olennaisinta on, että läsnäoleva Kolmas on todellinen ohjaaja, joka vaikuttaa niin vaeltajassa, matkakumppanissa kuin koko tilanteessa.

Hengellinen ohjaus voi toteutua vastaanottona, retriittinä joko retriittikeskukessa tai oman elämän keskellä toteutuneena arkiretriittinä . Pyhiinvaelluskin voi toimia hengellisenä ohjauksena. Hengellisenä ohjaajana liitän ohjaukseen mielelläni luontokävelyitä tai kaupunkiympäristöön linkittyvää elämän tutkimista.

Suomalaiseen hengellisen ohjauksen perinteeseen kuuluu ajatus hengellisen ohjauksen maksuttomuudesta.