Työskentelyt

Kasvunmahdollisuus voi toteutua elämäntilanteesi ja tarpeesi mukaan soveltuvimman työskentelyviitekehyksen raamittamana. Kartoituskäynnillä voit jäsentää ja täsmentää työstettävää teemaa ja sen myötä valita joko terapian, hengellisen ohjauksen tai luontosuhteen työstämisen lähestymistavaksi.  Ammattitaitooni kuuluu pitää eri näkökulmat erillisinä ja vastaavasti niin sovittaessa myös hallitusti integroida niitä sinua parhaiten hyödyttävällä tavalla.

Tutustu tarkemmin lyhytterapiaan, hengelliseen ohjaukseen, pariterapiaan ja luontosuhteen työstämiseen valikkosivujen ja Ajatuksia -osiosta löytyvien artikkeleiden avulla.