Pariterapia

Parisuhde on kasvun mahdollisuus. Arjen keskellä elämänkokemusten karttuessa muutumme niin omina itsenämme, kumppaneina kuin parisuhteessa eläjinä. Erilaiset kuormitustilanteet, elämän muutokset ja vaikkapa vain opiskelu tai paneutuminen johonkin itseään kiinnostavaan teemaan muovaavat meitä ja tapaamme olla vuorovaikutuksessa.

Parisuhdetta voidaan tutkia ja työstää lyhytterapiassa. Pariterapia voi toteutua yhteisten työskentelyiden ja sovittaessa myös yksilötyöskentelyiden sarjana. Tarkasteluun otettavat teemat ja niihin liittyvät tavoitteet sovitaan yhdessä kumppaneiden ja terapeutin kanssa. Myös työskentelyn etenemisen arvionti tehdään yhdessä.

Pariterapiaa toteutan ratkaisukeskeisen lyhytterapian viitekehyksessä hyödyntäen kokemushistoriani tuomaa kokonaisvaltaista osaamista.

Pariterapiaan voi tulla ilman lähetettä. Terapiasta ei tule kirjauksia Kantaan, OmaKantaan tai muihinkaan rekistereihin.