Tietoja

Olen ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusohjelman kautta valmentautumassa terapiatyöhön. Hengellisen ohjauksen sekä ignatiaanisen retriittiohjauksen valmennukset ovat syventäneet osaltaan ohjaamisosaamistani. Teologian maisterin koulutus sekä työvuodet pappina ovat tuoneet ihmisyyteen ja elämän rosoiseen rakenteilla oloon myötätuntoista ymmärrystä, jota oman elämän vaiheet ja murrokset ovat hioneet kuuntelevaan läsnäoloon asettuvaksi rinnakulkemisen kutsumukseksi. Kaupan ja liike-elämän palvelukseen sijoittunut aiempi työura laajentaa kohtaamisen horisonttia tavoitteiden oravanpyörässä riittämisen tarkasteluun.